Post- och telestyrelsen (PTS) har regelbundet innovationstävlingar med olika tema där företag och organisationer kan lämna in bidrag. I år var det dags för den tolfte omgången av PTS innovationstävling. Temat var ”Aktiv fritid” och de vinnande projekten får dela på 20,6 miljoner kronor i finansiering. Idag får vinnarna ta emot sina priser på PTS innovationsdag.

I sin tolfte innovationstävling efterfrågade PTS projekt som med hjälp av informations- och kommunikationsteknik ökar möjligheterna till en mer aktiv och meningsfull fritid för alla. Syftet är att göra det lättare och roligare att utöva olika fritidsaktiviteter. Detta gäller såväl fysiska som sociala och mentala aktiviteter. De vinnande projekten kommer att underlätta för alla oavsett funktionsförmåga men ska speciellt fungera för personer med funktionsnedsättning.

Skåneleden för alla var ett av projekten som vann. Deras mål är att bygga en app som vänder sig till syn- och hörselskadade vandrare.IMG_2448
Projektet drivs av flera företag ihop. Företaget Hi-story, Döviana, Mindtrekking och Kenneth Joelsson samt  Caroline Alesmark, som vi tidigare skrivit om här på Vandringsguiden.se. Caroline och Kennetg svarar för vandring, foto och  text till appen.

Enligt Mikael Kluge, Vd Hi-story, blir Skåneleden nu världens första teckenspråks- och syntolkade vandringsled

Detta är ett krävande och spännande projekt. Det är mycket fakta som skall samlas, bearbetas och göras om till syntolkat och teckentolkat material. Öresundsleden är den etapp på Skåneleden som kommer var först ut och Caroline tror att den kommer vara klar till i september då den stora vandringsfestivalen Eurorando hålls i Skåne.

Utöver projektet Skåneleden för alla fick öven Outdoormap pris som även de jobbar med kartor över ex vandringsleder.