Vi är många som vill komma ut i naturen även om vi dagligen bor i en storstad. Så även Stockholmare. Nu har Stockholm stad lanserat ”Guide till tystnaden”.Sundbyberg lanserade samma princip 2014.  Arbetet i Stockholm har pågått under ca ett års tid och miljöförvaltningen i staden presenterade i april sin guide.   Vilket vi tycker är ett väldigt bra initiativ. Att komma ut i naturen kan vara bra både för kropp och själ. Och att hitta tystare platser i den bullriga storstaden är inte alltid lätt. Men nu hoppas vi många kan hitta många nya oaser och favoritplatser med hjälp av guiden som staden nu släppt.

Genom Stockholms stads Guide till tystnaden kan du få tips på 65 rofyllda platser i närheten till Stockholm och 22 promenadslingor att njuta av i sommar. Målet är att visa att det finns tystare och vackra platser i storstadsmiljön.

Tio olika naturområden har valts ut och inom varje naturområde har två promenadslingor med vardera tre-fyra relativt tysta platser valts ut. Detta har gjorts i samarbete med projektet Guide till tystnaden (guidetilltystnaden.se) som även tidigare har jobbat med att inventera tystnad i storstadsregioner.

Projektet Guide till tystnaden vill öka intresset för, visa vägen till och öka tillgängligheten till områden och platser i stadens närhet som erbjuder en kombination av ljudkvalitet, stillhet och gröna upplevelsevärden

De områden man identifierat i Stockholms är de som listas nedan. Denna information har vi hittat på Stockholm stads hemsida.  Klickar ni på området kommer ni till Stockholms stads hemsida och informationsbladet om området.

 

I dagsläget är ingen av de rofyllda platserna markerade med skyltar ute i naturen. Men enligt Stockholm stads hemsida skall de gå att hitta på Google maps. Du skall kunna söka på Guide till tystnaden. Men vi har försökt och inte lyckats.

Läs om Guide till tystnaden på Stockholms stads hemsidaguidetillstystnaden