Under många år har jag haft en viss dragning till bilder med böneflaggor. Jag personligen kopplar dessa flaggor väldigt starkt till äventyrliga expeditioner, bergsmassiv och respekten för en annan kultur. Men ungefär där slutar min kunskap. Så idag tänkte jag fördjupa mina kunskaper inom just detta ämne.

böneflaggor

Flaggorna är av tyg och är oumbärliga i den tibetanska traditionen och ses ofta i Himalayaområdet. Flaggorna och de fem färgerna representerar de fem elementen, fem väderstreck samt en speciell Buddha.

Blå – himmel / utrymme – öst
Vit – luft / vind – söder
Röd – eld – väst
Grön – vatten – norr
Gul – jorden – cenrtum

Enligt gammal tradition kommer de böner som skrivs på sådana här flaggor att spridas med vinden och därmed bidra till en positiv miljö. Att ha dessa flaggor hängande i sitt hem eller trädgård ger kärleksfull omtanke, fred, visdom och medkänsla. Symbolerna och bönerna skrivna på flaggorna är heliga och flaggorna bör därför behandlas med respekt. De bör inte placeras på marken eller användas på kläder.

Mantran och illustrationer på flaggorna ska ge skydd och välsignelse till hela universum och allt som lever här på jorden. Har man problem och hänger upp dessa flaggor ska problemen försvinna med hjälp av vinden, så att livet åter flyter på.

Det är dock viktigt att sätta upp dessa böneflaggor vid rätt tillfällen! Soliga, blåsiga morgnar är att föredra men först måste också en tibetansk astrologisk kalender användas. Böneflaggorna kan nämligen få motsatt effekt om de sätts upp under dagar som anses ogynnsamma. På det tibetanska nyåret byts ofta de gamla flaggorna ut mot nya.

Så efter att ha fördjupat mig lite grann i böneflaggornas betydelse inser jag att jag faktiskt inte var så långt borta i min koppling till just bergsmassiv i Himalaya. Vid många av de stora expeditionerna där talas och skrivs det ju ofta mycket om respekten för bergen och religionen och förmodligen är det också ofta därför som dessa flaggor syns på många av bilderna.