R-värde på Liggunderlag

Här nördar vi ner oss ordentligt och tittar på vad R-värde för ett liggunderlag faktiskt är. Är det viktigt att ha koll på?

Vi förstår att det absolut inte intresserar alla. Men för den som verkligen vill analysera sitt beslut av liggunderlag och för den som kanske ska ut i hårdare förutsättningar kan det vara viktigt att ha koll på. Det påverkar hur bra du kan hålla värmen när du ligger där och försöker sova en hel natts god sömn.

R-värde och isolering

Har du funderat på vad R-värde betyder och vilket r-värde som du bör ha på ditt liggunderlag? Det är inte många som har koll på vad R-värde betyder utan ofta skrivs det ofta ut utan förklaring.

R-värde står för värmemotstånd och är en egenskap som beskriver ett materialskikts isoleringsförmåga. Detta är ofta överkurs då liggunderlags tillverkare ofta beskriver isoleringsförmågan även i andra termer. Eller du kan även på annat sätt få en uppfattning på isoleringsförmågan för liggunderlaget. Men det kan absolut vara intressant att titta på när du jämför olika liggunderlag. Speciellt när du ska välja liggunderlag för lite mer extrema situationer som ex mycket kyla.

För att bli riktigt nördiga mäts R-värde i m²·K/W (kvadratmeter och kelvin per watt).

Ju högre R-värde desto bättre är isoleringen.

Alla material har en specifik värmeledningsförmåga eller värmekonduktivitet. Det är ett mått på materialets isoleringsförmåga. Definitionen är hur stor värmemängd, mätt i Wh som under loppet av 1 h leds genom 1 kvadratmeter material med en tjocklek av 1 meter, när temperaturskillnaden mellan de två ytorna är 1°C.

Med hjälp av den definitionen kan man sätta olika mått på hur bra olika material isolerar. Högt R-värde innebär hög isolerande förmåga och lågt R-värde är är mindre isolerande.

Kolla på materialet och tjockleken

För att sedan veta hur bra isolering (värmemotstånd) ex ett liggunderlag har får man titta både på materialet men också tjockleken. För att beräkna ett liggunderlags R-värde tar man tjockleken på liggunderlaget och dividerar med värmekonduktiviteten för det material som liggunderlaget är gjort av.

liggunderlag

Vilket R-värde är lagom?

Men vilket R-värde bör man då ha på sitt liggunderlag är då frågan. Och det finns inte en sanning och ett rätt svar på den frågan då det varierar beroende på förutsättningar och preferenser. Men om man pratar med ex Thermerest som vi anser är kunniga på området så föreslår de följande. 

R-värde på 2 eller lägre är för sommarsäsong. R-väde på mellan 2-4 är för tre säsongsanvändning dvs vår, sommar och höst. Medan ska du sova på snö och i vinterförhållande är liggunderlag med R-värde över 4 att rekommendera. Medan de som ska sova i arktiskt klimat bör ha liggunderlag med R-värde över 6. 

1+1 = 2

För att få ett varmare och mer isolerande underlag när du sover kan man även jobba med att använda flera liggunderlag samtidigt. När vi sover ute med våra uppblåsbara liggunderlag har vi ibland ett cellplastliggunderlag under. Detta för att skydda det lite mer känsliga uppblåsbara liggunderlaget från underlaget som ev kan ta hål på det. Men när vi gör detta så ökar vi även isoleringen. Om ex vårt cellplastliggunderlag har ett R-värde på 1,5 och vårt uppblåsbara liggunderlag har ett R-värde på 2,2 så har hela underlaget när vi sover på båda ett R-värde på 1,5+2,2= 3,7. Dvs du kan addera flera lager för att räkna ut det totala R-värdet.  

Här är en film om R-värde från Thermarest som pratar ännu mer om R-värde och hur det mäts. Filmen är på engelska. 

Läs mer om liggunderlag

ta hand om ditt liggunderlag
köpguide liggunderlag