Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 25 ideella friluftsorganisationer i Sverige. Friluftsfrämjandet, Svenska Tursitföreningen och Scouterna är tre exempel på medlemmar. Paraplyorganisationen ska jobba som företräder och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Men de fördelar också statliga medel till ”friluftsliga syften” Organisationen skall jobba för att stärka och öka möjligheterna för friluftsliv. Det gillar vi!

Nu har de lanserat en ny kampanj som de kallar Friluftsliv ger folkhälsa. Kampanjen skall inspirera människor till att utöva friluftsliv. Och då motverka inaktiviteten och vad det innebär för vår befolkning.

Du kan följa kampanjen som skall sträcka sig över 10 månader på Facebooksidan ”Friluftsliv i Sverige

På Facebook-sidan ”Friluftsliv i Sverige” lyfter vi berättelser om friluftsliv och vad det betyder för den enskilda personen. Friluftsliv ger hälsa till den enskilda individen, folkhälsa när det gäller befolkningen och det är också positivt samhällsekonomiskt.

Först ut att inspirera är Ingvar Carlsson

På Facebook-sidan ”Friluftsliv i Sverige” lyfter vi berättelser om friluftsliv och vad det betyder för den enskilda personen.