Naturvårdsverket gjorde under 2014 en undersökning om svenska folkets friluftsvanor. Man frågade 8410 personer i åldern 16-84 och bosatta i Sverige. I rapporten kom man bl.a. fram till att:

  • 83% av befolkningen är ute ”ofta eller mycket ofta” när de har längre ledigheter
  • en av de vanligaste aktiviteterna är just nöjes- och motionspromenader
  • ”över hälften av de svarande i hög grad haft upplevelser av trygghet, återhämtning och en naturpräglad miljö vid det senaste friluftstillfället”
  • att vi ända sedan 1970-talet i ungefär samma utsträckning har strövat i skog och mark men att andelen personer som motionerar utomhus har ökat kraftigt sedan 1980-talet

 

Läs hela Naturvårdsverkets rapport om svenska folkets friluftsvanor 2014. 

svenska folkets friluftsvanor