«Merket for bærekraftig reisemål» är en modell som de senaste åren har fått stor internationell uppmärksamhet inom turism- och resebranschen. Den är framtagen av Innovasjon Norge, för att bygga hållbara destinationer. I Norge har hittills 14 destinationer blivit godkända enligt den norska modellen och nu sänds diplom för första gången utanför Norges gränser – till Sverige.

Certifieringen «Merket for Bærekraftig reisemål» har utvecklats av Innovasjon Norge och är ett verktyg för turistorter och regioner, att långsiktigt jobba för en hållbar destinationsutveckling.

I dagsläget finns ingen certifiering av hela destinationer i Sverige, utan enbart för enskilda företag. ”Bærekraftigt reisemål” är sedan flera år en kvalitetsmärkning för destinationer i Norge. I dag är 14 norska destinationer godkända, och fler kommer att få sitt kvalitetsmärke under 2018.

De svenska destinationerna Sälen och Idre, började arbeta med «Merket for bærekraftig reisemål» som ett pilotprojekt 2016 och arbetet har pågått fram tills nu. Projektet har pågått i nära samarbetat med Innovasjon Norge, som har stöttat Sälen och Idre längs vägen och har även följts av Visit Dalarna, Region Dalarna samt Tillväxtverket.

”Märkningen förutsätter att destinationen tar till vara natur, kultur, miljö, sociala värden och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsarbetet har skett i samverkan mellan kommuner, destinationsbolag, företag och övriga aktörer. Det har inte heller gjorts några svenska tillpassningar till svenska förhållanden utan vi har följt den norska modellen ” säger Camilla Lind, huvudprojektledare i SITE Destination.

Processen bygger på en internationell standard (GSTC-D) och ställer tydliga krav på destinationernas förmåga att sätta sitt hållbarhetsarbete i system genom involvering, styrning och värdeökning. Processen ägs och drivs lokalt av en turistort eller på en regional nivå. Innovasjon Norge gläds åt att processen nu kan användas även i andra länder.

”Intresset för det norska arbetet med hållbarhetsmärkning av destinationer, har varit stort i många länder under flera år. Att ett utländskt resmål nu har avslutat processen är väldigt trevligt och har gett oss bra erfarenhet om hur ordningen fungerar under andra administrativa system. Vi gratulerar till ett väl genomfört projekt”, säger fackspecialist för hållbar destinationsutveckling Ingunn Sørnes i Innovasjon Norge.

Sälen och Idre kan nu hänga upp diplomet för ”Merket for bærekraftig reisemål” på väggen och se tillbaka på en två års lång process mot dagens hållbara destinationer. Därmed är alla fyra kommunerna i Scandinavian Mountains; Trysil, Engerdal, Sälen och Idre godkända genom Innovasjon Norges processmodell och certifiering för en hållbar destinationsutveckling.

Källa för text och bild: Pressmeddelande från SITE Destination

Läs mer om Merket for bærekraftig reisemål

Bærekraftig reisemål