Regeringen föreslår en ökning av anslaget till stöd av friluftsorganisationer med 20 miljoner från och med 2016. Detta för att man vill stärka friluftsorganisationernas stöd till verksamheter i skolorna, exempelvis friluftsdagar eller utomhuspedagogik, fysisk aktivitet, mångfald och integration.

Regeringen har uttryckt att ”friluftsliv ska kunna utövas av alla” och för att kunna genomföra detta behövs ett ökat stöd till organisationer och enskilda.

Sedan 2010 då regeringen antog propositionen ” Framtidens friluftsliv” har man aktivt arbetat med detta. ”Naturen är en förutsättning för friluftsliv och har positiva hälsoeffekter, särskilt hos barn och
ungdomar som kan vistas i stadsnära natur. En rik tillgång på natur, individens intresse och ideella organisationers engagemang är centralt för människors möjligheter till frilutsliv.” står det på regeringens egen sida.

Man arbetar med denna proposition på många olika sätt, alltifrån ökning av anslag till friluftsorganisationer till att investera i skog och natur till att rusta upp vandringsleder.

Läs mer om Regeringens arbete med friluftsliv