Fler skyddade naturområden, tillgängliga naturupplevelser, insatser för att skapa gröna jobb. Det är några av satsningarna i Naturvårdsverkets fördelningen av resurser för att skydda och tillgängliggöra värdefull natur. I Dalarna kommer Länsstyrelsen att satsa stort på Fulufjällets nationalpark.

Att skydda och genomföra åtgärder för värdefull natur är ett omfattande jobb i hela Sverige. Stora delar av anslagen går till naturum, friluftsliv, grön infrastruktur, statliga ledsystemet i fjällen, åtgärder för hotade arter, skötsel av nationalparker och naturreservat och att ersätta markägare vid nya naturreservat.

Länsstyrelserna skyddar och genomför åtgärder

Naturvårdsverket fördelar nu stora delar av medlen till de 21 länsstyrelser i Sverige som ansvarar för arbetet med våra skyddade områden.

– I Dalarnas län satsar vi på att tillgängliggöra och informera om våra vackra skyddade områden. Vi satsar stort på Fulufjällets nationalpark där vi ska anlägga en ny parkering och ytterligare rusta upp leder kring Njupeskär, vårt höga och vilda vattenfall, säger Björn Forsberg, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

En av de nya satsningarna för året är att skapa fler så kallade ”Gröna jobb”. Syftet är att hitta enklare vägar till jobb för nyanlända och personer som stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid. Det handlar om jobb som ger människor sammanhang, kunskap och självförtroende samtidigt som naturvårdsåtgärder blir utförda.

– Vi kommer att anställa en samordnare till Gröna jobb som får i uppdrag att koordinera de åtgärder som behöver genomföras i våra skyddade områden. Sedan är det Skogsstyrelsens arbetslag som utför arbetet. Det är bra för våra naturvärden och känns inspirerande att få vara en del i att skapa meningsfulla arbetsuppgifter, säger Björn Forsberg.

Fakta
Idag finns över 4700 naturreservat och 29 nationalparker i Sverige. I Dalarna finns 2 nationalparker och strax över 300 naturreservat.

Text och bild kommer från pressmeddelande från Länstyrelsen.