Antalet gästnätter i Swedish Lapland ökar med 3 % under 2017 i förhållande till riket som ökar med 2 %. Storbritannien och Tyskland, två av Swedish Laplands prioriterade utlandsmarknader, ökar årligen tack vare kontinuerlig marknadsbearbetning. USA och Kina ökar snabbast, det internationella intresset för destinationen är brett och på flertalet utlandsmarknader ökar Swedish Lapland mer än riket i genomsnitt.

– Det har investerats stort i utvecklingen av Swedish Laplands besöksnäring de senaste åren, bland annat genom medel via strukturfonderna och Interreg. Vi ser nu hur efterfrågan från många utlandsmarknader kontinuerligt ökar och vår destination Swedish Lapland ökar också snabbare än riket i genomsnitt på de flesta marknader, till exempel Tyskland, Storbritannien, USA och Nederländerna, säger Erika Mattsson, VD på Swedish Lapland Visitors Board.

Statistiska Centralbyråns (SCB) mätning av gästnätter för 2017 redovisar en preliminär ökning av 3 % fler gästnätter i Swedish Lapland jämfört med 2016. Det är 91.000 fler gästnätter på destinationens hotell, camping, vandrarhem och stugbyar. Totalt 2 829 000 gästnätter.

Tyskland har ökat 78 % sedan 2010. Britternas resande, som minskade under 2016 hämtade igen kraftfullt under hösten och förvintern 2017 och landade i en ökning på 9,6 % från föregående år.

Att intresset på etablerade marknader som Tyskland och Storbritannien fortsätter att öka, visar hur viktigt det är att kontinuerligt bearbeta marknader som vi länge funnits på. Och att fortsätta vara relevant. Vi ser att intresset för nischprodukter inom mer exklusivt resande ökar och tack vare stora satsningar såsom Arctic Bath, Niehku Mountain Villa, Logger’s Lodge, Arctic Retreat och Icehotel 365 kan vi svara upp rejält på marknadens efterfrågan. Tillsammans med företagen och de lokala destinationerna måste vi kontinuerligt utveckla vårt erbjudande och våga vara innovativa, säger Johanna Ögren, marknadschef på Swedish Lapland Visitors Board.

Gästnätter från nya marknader har ökat i mycket snabb takt de senaste åren. USA och Kina hör till de som ökar snabbast, med 54 % respektive 81 % sedan 2015.

Fler och fler nationaliteter hittar till Swedish Lapland; Frankrike, Spanien, Italien och Nederländerna är exempel på sådana som snabbt ökar i antal. Att nederländska turoperatören Voigt Travel valde Skellefteå och Kiruna som landningsdestinationer är ett exempel på hur destinationen blir allt mer tillgänglig.

– Det snabbväxande och breda intresset för Swedish Lapland berättar att vi har något unikt att erbjuda den globala resenären, allt fler vill resa hit och uppleva vår arktiska vardag och livsstil. Att det etableras nya flyglinjer och att antalet internationella gästnätter ökar snabbare än i övriga riket är ett gott betyg för besöksnäringen i nordligaste Sverige, säger vd Erika Mattsson.

Swedish Lapland Visitors Board är en näringslivsorienterad organisation och samverkansplattform som företräder besöksnäringen i Norrbottens läns samtliga kommuner samt Skellefteå och Sorsele kommun. Swedish Lapland används som destinations- och platsvarumärke i marknadsföringen av Sveriges nordligaste destination. Resmålet täcker 25% av Sveriges yta och har gräns mot både Norge och Finland. Swedish Lapland är en del av så väl Arktis som Sápmi – samernas traditionella bosättningsområde. Destinationens unika natur och lokala kultur har ett högt internationellt attraktionsvärde och 35% av gästnätterna är utländska. Tillväxten mellan år 2000-2010 var 74% och antalet årsverken nära på fördubblades. Målet är att fördubbla näringens omsättning från 4,1 miljarder år 2010 till 8,2 miljarder till år 2020.

Text och bild från pressmeddelande från Swedish Lapland.