Avsnitt 5: Karta och Kompass

Att kunna läsa karta är grundläggande kunskap vid vandring.

Att kunna läsa en karta är en väldigt viktigt grundläggande kunskap att ha med sig när man vandrar. Du bör alltid ha karta med dig när du är ute och vandrar. Speciellt viktigt är det om du skall vandra längre vandring i okänd terräng. 

Förstås finns det väldigt många fina vandringsleder som är väldigt väl utmärkta och om man vandrar längs dem är det nog många som inte läser karta speciellt mycket. Det kan vara ok om du går hemmavid och det är en led som är nära civilsationen. Skall du dock ge dig ut på en vandring i fjällen eller annan lite mer vildmark skall du alltid ha karta och kompass med dig. 

Men även om du går på markerade leder tycker vi det är viktigt att kunna läsa karta. Det kan vara lätt att gå fel och även om det nära civilisationen oftast inte innebär livsfara så tar det mycket energi och är helt onödigt. 

Generella råd när det gäller karta

  • Ha koll på hur aktuell din karta är. När trycktes den och är den fortfarande aktuell? Leder dras om lite då och då och verkligheten förändras. 
  • Bra att ha kartor som är anpassade efter vandring. 
  • Välj en karta i ett material som tål väta. Friluftskartor är oftast gjorda i material som är ok. Men ha ändå koll på detta. Ex på material är Pretex, Polyart och T yvek. Vi upplever att fler och fler karttillverkare går över till just Tyvek som är helt okänsligt för vatten, otroligt slitstarkt och motståndskraftigt mot alla typer av slitage. 

Skalor

Ha alltid koll på vilken skala din karta är gjord i. Skalan anger förhållandet mellan ett avstånd på kartan och motsvarande avstånd i verkligheten.  Skalan står i formen ex 1:100 000. Det betyder att ett avstånd på 1 cm på kartan är 100 000 cm dvs 1000 m i verkligheten. Ha en karta med en bra skala som passar den vandring ni skall göra. Om du ex skall bestiga ett berg är det bra att ha en mer detaljerad karta då ni skall röra er på ett mindre område. 

Vanliga skalor på vandringskartor:

1:100 000 – 1 cm på kartan är 1 000 m i verkligenheten

1:50 000 – 1 cm på kartan är 500 m i verkligheten

1:20 000 – 1 cm på kartan är 200 m i verkligheten.

Kompass

Den finns många olika typer av kompasser. För vandring krävs oftast ingen jätte avancerad variant. Utan hitta någon som du trivs med. Förutom själva kompassen kan det vara bra att ha en linjal på kompassen så du lätt kan mäta avstånd. Det finns även många kompasser som har kartskalor med. 

Kompassen är ofta gjord av en genomskinlig plastskiva med en kurspil och ett vridbart kompasshus med nål som visar nordlig riktning. 

Hur använder du kompassen?

Första regeln som är baskunskap för att förstå och kunna lära sig använda en kompass är att kompassens röda nål alltid pekar mot norr. Runt kompasshuset finns en cirkel med gradbeteckningar som du kan vrida och som används när man tar ut en kurs. Kompassen skall när den används alltid hållas i plantläge för att den skall fungera. Tänk även på att inte ha den i närheten av några magnetiska föremål.

Vid användning vrider man kompasshuset till vald kurs och när nålen centreras över kompasshusets nordmarkering, visar kompassens kurspil riktningen till målet

Länkar till avsnittet

Läs mer på temat

Produkter i avsnittet

I samarbete med

Friluftsfrämjandet