Sidan innehåller annonslänkar

Kompass och Kartläsning

När du är ute och vandrar är det viktigt att du kan navigera. Här har vi samlat bra information om hur en kompass fungerar och hur du läser en vandringskarta. Det är många som har svårt att läsa karta och få använder kompass. men lär dig grunderna. Det är bra kunskap att ha!
kompass och kartläsning

Läsa karta

Beroende på vart man ska vandra är det olika viktigt hur bra karta man har med sig. Ska du gå en dagstur längs en väl markerad vandringsled är det inte alltid nödvändigt att ha en karta. Ska du ut på en längre vandring ska du alltid ha med dig en karta. Kartan ska du ha för att alltid vara säker på att du är på väg till rätt mål.

Lär dig vad de olika symbolerna på kartan betyder innan du beger dig av ut i naturen. Det finns ofta en symbolförklaring på kartan och lär dig de viktigaste symbolerna så kommer det att vara lättare att läsa kartan under vandringen. Bra att veta är att norr alltid är uppåt på en karta.

Viktigt att veta när man läser karta är vilken skala kartan är gjord i.  Dvs. hur stor förminskning av verkligheten kartan är. Detta är viktigt för att exempelvis kunna uppskatta hur lång en sträcka på kartan är i verkligheten. Skalan hittar du oftast längst nere i något hörn på kartan eller i teckenförklaringen. Skala 1:15 000 betyder att en sträcka på kartan är 15 000 gånger längre i verkligheten. En karta som är ritad i skala 1:10 000 är mer detaljerad än en karta som är ritad i skala 1: 50 000. Ett ex är en karta som är gjord i skala 1:50 000 vilket betyder att 1 mm på karta är samma som 50 m i verkligheten, 1cm på kartan är 500m i verkligheten.

Öva dig på att peka ut var du befinner dig på kartan. Övning gör det nämligen lättare att känna igen föremål på kartan i verkliga terrängen och tvärtom. Har man ett par olika riktmärken i naturen kan man relativt enkelt peka ut var på kartan man befinner sig. Bra riktmärken att leta efter är ex. vattendrag, hus, el-ledningar eller vägar.

Höjdkurvorna på kartorna kan vara speciellt viktig att vara medveten om då stor stigningar kan vara besvärligt. Höjdkurvorna på vandringskartorna är ofta brunaktiga och höjdskillnaden mellan varje linje är 20 m. Var dock noga med att undersöka vad det är som gäller för den karta du använder! Ju tätare höjdlinjer desto brantare terräng.

Här hittar du bra kartor att köpa

Kompass

Hur fungerar en kompass?

Den finns många olika typer av kompasser. Den vanligaste typen av kompass som används vid vandring är någon typ av orienteringskompass (se bilden).

Kompassen är ofta gjord av en genomskinlig plastskiva med en kurspil och ett vridbart kompasshus med nål som visar nordlig riktning. Vid användning vrider man kompasshuset till vald kurs och när nålen centreras över kompasshusets nordmarkering, visar kompassens kurspil riktningen till målet.

Men hur använder man en kompass? Första regeln som är baskunskap för att förstå och kunna lära sig använda en kompass är att kompassens röda nål alltid pekar mot norr. Runt kompasshuset finns en cirkel med gradbeteckningar som du kan vrida och som används när man tar ut en kurs. Kompassen skall när den används alltid hållas i plantläge för att den skall fungera. Tänk även på att inte ha den i närheten av några magnetiska föremål.

Så här använder du kompassen för att bestämma vilken riktning du skall vandra:

  1. Hitta var på kartan du befinner dig just nu samt vart du vill gå.
  2. Placera kompassen så att kanten (långsidan) av kompassen ligger längs den linjen du vill gå.  Du har nu lagt kompassen i färdriktningen.
  3. Håll kompassen still på kartan och vrid kompasshuset tills hjälplinjerna och nordpilen (ej kompassnålen) är parallella med hjälplinjerna på kartan. Nordpilen skall peka åt norr på kartan. Norr på kartor är oftast uppåt men det finns markerat på kartan så kontrollera alltid detta innan du börjar.
  4. Nu kan du ta av kompassen från kartan. Håll den vågrätt framför dig och  vrid dig tills kompassnålen håller samma riktning eller ligger parallellt med nordpilen i kompasshuset. Nu pekar kompassens kurspil, dvs den längst fram på kompassen, åt den riktning du skall gå.
  5. Ta ett riktmärke i naturen att gå efter och gå mot detta så behöver du inte hålla uppe kompassen konstant. Men se till att ta upp den och ta nya riktmärken med jämna mellanrum.

Bra att tänka på är att elektrisk spänning, magneter och järnföremål i närheten av kompassen kan påverka kompassen så den ej visar rätt kurs.

Ett bra tips är att kolla in SILVAs film om hur du navigerar med kompass: