Get Real 2015 är Svenska Turistföreningens (STF:s) satsning på utveckling av sin fjällverksamhet. 2014 körde man konceptet första gången och då var det unga i åldern 17-25 som stod i fokus. get real 2015

I år är det så barnfamiljerna som är målgruppen och i veckan som gick tog anmälningstiden slut för att ansöka om att bli en av de 100 familjer som får vandra i fjällen med Get Real 2015. När anmälningstiden tog slut var det fler än 2500 ansökt! Slumpen avgör nu vilka som ska ut och vandra och utvärdera fjällvärldens utbud för just barnfamiljer.

5 fjällanläggning fungerar som värdar i projektet och dessa fem är STF Grövelsjöns Fjällstation, STF Abiska Turiststation, STF Saltoloukta, STF Ramundberget och vandringsleden mellan Nikkaloukta och Vakkotavare. Resan får familjerna själva stå för medan kost och logi ingår i konceptet.

get real 2015

Läs mer om Get Real 2015

Läs mer om Get Real 2014